Samarbete med Cleansea
2022-01-31

Cleansea

Vi på Ocean Active är stolta över samarbetet med CleanSea som arbetar för att rensa hav och kustlinje från plast och skräp. Vi tycker att deras initiativ är viktigt och vill gärna göra vad vi kan för att stötta verksamheten. Genom att köpa ett CleanSea-armband bidrar du till att sanera havet längs Sveriges kust.

Ta gärna en titt hos CleanSea här och bli inspirerad av miljöhjältarna!

Om CleanSea

CleanSea har som mål att göra skillnad för havets djurliv längs Sveriges kust genom att ta bort plast och annat skadligt skräp från hav och kustlinje. Idag består CleanSea av sex personer som gör skräpsaneringar längs kustlinjen, samlar plast i hamnar och dyker för att rensa havsbotten från skräp. Projektet finansieras genom CleanSea-armband: för varje sålt armband tar de bort ett kilo plast ur havet. CleanSea har hittills gjort över 140 saneringar och fått bort drygt 12 000 kilo skräp från havet längs Sveriges kust. Deras kortsiktiga mål är att ta bort 20 000 kilo, men på längre sikt vill de bli en betydande kraft mot havsplast på platser där behovet av saneringar är som störst.

Hur startade CleanSea?

CleanSea startades av 20-åriga tvillingarna Lukas och Mikaela Julher. Under sina många somrar med familjen på västkusten har de tillbringat tid vid havet och sett hur mycket skräp som spolas upp längs kustlinjen. Efter att ha tagit reda på hur plasten skadar havets djurliv och hur kustlinjen kommer se ut om inget görs bestämde de sig för att starta CleanSea.

Varför behövs insatser mot plast i havet?

Plast i havet är ett av de snabbast växande miljöproblemen och den svenska västkusten drabbas extra hårt. Varje timme spolas lika mycket som fem fulla badkar med plast upp längs Bohusläns kust. Denna plast skräpar ned kusten och har en destruktiv påverkan på havets djurliv. 90 % av alla havsfåglar har idag plast i magen och miljontals havsdjur dör varje år av plast. Endast ett kilo plast i havet kan vara tillräckligt för att döda två sälar eller tio havsfåglar och om vi inte gör något kommer vi att ha mer plast än fisk i havet inom 30 år.

Vilken typ av skräp tar CleanSea bort från havet?

Havsströmmar från Östersjön och Atlanten för med sig plast och skräp från hela världen till den extra utsatta Bohuskusten. 80 % av plasten som spolas upp i Bohuslän kommer från andra länder. Ungefär hälften av det som hittas är engångsplast från plastflaskor, påsar, paketering och take away-boxar. Drygt 40 % kommer från fiskeindustrin och består av övergivna nät, rep, fiskelinor och handskar. Övrigt skräp utgörs av glas, metall, oljedunkar och byggmaterial. Varje kilo plast som vi får bort ur havet är ett steg i rätt riktning mot att hålla haven rena och fulla av liv.